izzio

Lektoriranje, inštrukcije  slovenščine

Inštrukcije

Vrste inštrukcij:

  • inštrukcije slovenščine za osnovne šole,
  • inštrukcije slovenščine za gimnazije,
  • inštrukcije slovenščine za srednje strokovne šole,
  • inštrukcije slovenščine za srednje poklicne šole,
  • inštrukcije slovenščine za druge šole.

Izbirate lahko med dvema oblikama dela:

  • individualna,
  • dvojice.


Za vsakega učenca ali dijaka najprej skrbno pregledamo obravnavano snov, ki jo je potrebno usvojiti, nato posredujemo manjkajoče znanje in pripravimo domače naloge za utrjevanje.

Pomembno je, da k uram inštrukcij prinesete zapiske predelane učne snovi, učbenike in delovne zvezke, ki jih uporabljate pri pouku.