izzio

Lektoriranje, inštrukcije  slovenščine

Cenik


LEKTORIRANJE CENA NA STRAN*


Lektoriranje diplomskih in seminarskih nalog 1,4 EUR
Lektoriranje magistrskih nalog in doktorskih disertacij 1,4 EUR
Lektoriranje spletnih strani 2,5 EUR
Lektoriranje do 15 strani 3,5 EUR
Lektoriranje besedil za pravne osebe
Lektoriranje do 15 strani za pravne osebe
2,5 EUR
4,5 EUR
Lektoriranje po pogodbi o poslovnem sodelovanju po dogovoru
Leposlovje (založbe) po dogovoru

*Cene se nanašajo na eno lektorsko stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov.

V primeru lektoriranja besedila, ki ima nadpovprečno veliko pravopisnih, slovničnih in slogovnih napak, zaradi česar je potrebno močnejše poseganje v besedilo, si pridržujemo pravico do dviga cene, o čemer vas obvestimo pred začetkom lektoriranja.


INŠTRUKCIJE CENA**


OŠ - individualno 12,5 EUR
OŠ - dvojice 8,5 EUR
SŠ - individualno 15 EUR
SŠ - dvojice 11 EUR
Pri vnaprejšnjem plačilu PAKETA 5 ur je 6. ura BREZPLAČNA.

**Cene veljajo za šolsko uro (45 minut) na osebo.


JEZIKOVNO SVETOVANJE CENA


Jezikovno svetovanje 30 EUR na uroVse cene so brez DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).